Paper Birch (Betula papyrifera), Gray Birch (Betula populifolia), and Mountain Paper Birch (Betula cordifolia)

Paper Birch (Betula papyrifera), Gray Birch (Betula populifolia), and Mountain Paper Birch (Betula cordifolia)
Paper Birch (Betula papyrifera)
Gray Birch (Betula populifolia)
Mountain Paper Birch (Betula cordifolia)
Paper Birch (Betula papyrifera), Gray Birch (Betula populifolia), and Mountain Paper Birch (Betula cordifolia)